Vilka kurser är ludd intresserade av?(Markera flera)

Git 24

Arduino 19

Arduino 18

C/C++ Pekararitmetik 17

Regex 16

P2P 14

Paralellism/Concurrency och synkronisering 14

Go-lang 12

Haskell 11

Cisco 9

154 Votes

0 Comments

Vote