Θα έπρεπε τα Legendaries και Exotics στο Destiny να είναι "soulbound" (character bound), όπως σε όλα τα υπόλοιπα ΜΜΟs?

Όχι 4

Ναι 2

6 Votes

0 Comments

Vote