Favorite Rain Character Tournament: Round 1, Part 2

Debbie Gero 12

Chanel Montoya 6

Chase Brenton 3

Colin Stack 3

Carmen Jimenez 1

Chiaki Koizumi 1

Devon Givens 1

27 Votes

0 Comments

Vote