Migliore ship della classe

Kiara x Giacomo 6

Yiying x Leonardo 6

Francesco x Pietro 6

Enea x Nicola 6

Viola x Giacomo 5

Giulia x Andrea 5

Marta x Alex 5

Elisa x Nicola 5

Letizia x Amadori 5

Maimouna x Giacomo 4

Rebecca x Samuele 4

Rebecca x Lorenzo 4

Lorenzo x Camilla 4

Caristia x Maimouna 4

Francesco x Elisa 4

Diego x Maimouna 3

Letizia x Enea 2

Pietro x Alessia 2

80 Votes

0 Comments

Vote