Uvítali by jste funkci, která při neaktivitě oblastí po určitou dobu (například 14 dní), smaže chunky které nebyly po tu dobu načteny?(Residence by měly zůstat zachovány. Tohle by umožnilo také obnovování měst v Endu.) 

Results