Nejprospěšnější osobností pro českomoravský prostor ve 20. stoleti byl: 

Results