Who is best Girl in Zombie Land Saga?

Saki 6892

Junko 6642

Sakura 4426

Ai 2804

Tae 2042

Yuugiri 1382

Lily 1109

25297 Votes

0 Comments

Vote