Who is best Girl in Zombie Land Saga?

Saki 6905

Junko 6651

Sakura 4430

Ai 2806

Tae 2050

Yuugiri 1387

Lily 1111

25340 Votes

0 Comments

Vote