Who is best Girl in Zombie Land Saga?

Saki 6920

Junko 6655

Sakura 4437

Ai 2812

Tae 2056

Yuugiri 1390

Lily 1112

25382 Votes

0 Comments

Vote