Czy jesteś za przeprowadzeniem dwóch równoległych konkursów: 1. silnik graficzny 2. dowolna gra 

Results