Most attractive Smite Goddess?

Aphrodite 244

Neith 171

Nu Wa 163

Nemesis 94

Freya 91

Hel 65

Artemis 58

Athena 57

Scylla 57

Isis 48

Bastet 47

Chang'e 28

Arachne 24

Kali 22

1169 total votes

Vote